ประกาศรับสมัครสอบและผลสอบ ส.ก.ช.

 
JGLOBAL_DISPLAY_NUM 
JGLOBAL_TITLE JGLOBAL_HITS
ประกาศฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน 788
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร 9 จังหวัด เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน 3328
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร 9 จังหวัด เรื่องยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร 9 จังหวัด เป็นการเฉพาะราย 2002
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร 9 จังหวัด เรื่องยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร 9 จังหวัด เป็นการเฉพาะราย 2503
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าฝ่าย 3109