ประกาศคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Recruitment-66-00010.pdf