ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 • แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีการอธิบายขั้นตอน รายละเอียด คลิ๊ก!!

 • ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ช่องทางที่ 1 : ติดต่อสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด คลิ๊ก!!

  • ช่องทางที่ 2 : กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด และส่งมายัง Email: saraban@nfc.mail.go.th

  • ช่องทางที่ 3 : ส่งแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนออนไลน์ คลิ๊ก!!

 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน