สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

จังหวัดติดต่อ
กระบี่ที่อยู่ : เลขที่ 359/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-652988
อีเมล : saraban_kbi@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfc-krabi.com/
กรุงเทพมหานครที่อยู่ : เลขที่ 40/12 หมู่ที่ 8 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 02-1025495
อีเมล : saraban_bkk@nfc.mail.go.th
กาญจนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 241/4-5 หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต (ทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 034-510852
อีเมล : saraban_kri@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://kri-nfc.blogspot.com/
กาฬสินธุ์ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-816759
อีเมล : saraban_ksn@nfc.mail.go.th
กำแพงเพชรที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-705098
อีเมล : saraban_kpt@nfc.mail.go.th
ขอนแก่นที่อยู่ : เลขที่ 345 หมู่ที่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 043-262126
อีเมล : saraban_kkn@nfc.mail.go.th
จันทบุรีที่อยู่ : เลขที่ 1045 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-600273
อีเมล : saraban_cti@nfc.mail.go.th
ฉะเชิงเทราที่อยู่ : เลขที่ 206/2 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-513166
อีเมล : saraban_cco@nfc.mail.go.th
ชลบุรีที่อยู่ : เลขที่ 68/266 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-286878
อีเมล : saraban_cbi@nfc.mail.go.th
ชัยนาทที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ถนนเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : 056-405322
อีเมล : saraban_cnt@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://nfcchainat.blogspot.com/
ชัยภูมิที่อยู่ : ตึกอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-818225
อีเมล : saraban_cpm@nfc.mail.go.th
ชุมพรที่อยู่ : เลขที่ 112/1-2 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-510713
อีเมล : saraban_cpn@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcchumphon.com
เชียงรายที่อยู่ : เลขที่ 229/6-7 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-166644
อีเมล : saraban_cri@nfc.mail.go.th
เชียงใหม่ที่อยู่ : เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 052-072711-2
อีเมล : saraban_cmi@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfccmi.or.th/
ตรังที่อยู่ : อาคาร อ.ต.ก. เขต 4 ชั้น 2 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075-570580
อีเมล : saraban_trg@nfc.mail.go.th
ตราดที่อยู่ : อาคารศูนย์แสดงสินค้า อบจ.ตราด เลขที่ 481/34 หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 039-513580
อีเมล : saraban_trt@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ :https://www.nfcnetwork.org/
ตากที่อยู่ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-515678
อีเมล : saraban_tak@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfctak.com/
นครนายกที่อยู่ : บริเวณสี่แยกสามสาว ทางเข้าสนง.ขนส่ง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 037-311181
อีเมล : saraban_nyk@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcnyk.org/
นครปฐมที่อยู่ : เลขที่ 667/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-241611
อีเมล : saraban_npt@nfc.mail.go.th
นครพนมที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042-199757
อีเมล : saraban_npm@nfc.mail.go.th
นครราชสีมาที่อยู่ : เลขที่ 206/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-341722
อีเมล : saraban_nma@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfc-nma.go.th/manag.php
นครศรีธรรมราชที่อยู่ : เลขที่ 1/15,17 หมู่บ้านเมืองทอง ซอย 1 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-432096-7
อีเมล : saraban_nrt@nfc.mail.go.th
นครสวรรค์ที่อยู่ : เลขที่ 402/1 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 088-295-3885
อีเมล : saraban_nsn@nfc.mail.go.th
นนทบุรีที่อยู่ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาคารยิมส์เนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 024095229
อีเมล : saraban_nbi@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ :http://www.nfcnbi.or.th/site/
นราธิวาสที่อยู่ : เลขที่ 19 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-532703
อีเมล : saraban_nwt@nfc.mail.go.th
น่านที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716408
อีเมล : saraban_nan@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcnan.com/
บึงกาฬที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 บ้านท่าไคร้ ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042-492485
อีเมล : saraban_bkn@nfc.mail.go.th
บุรีรัมย์ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-666998 , 044-666506
อีเมล : saraban_brm@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfc-buriram.or.th/home/
ปทุมธานีที่อยู่ : เลขที่ 49/137 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านฉัตรหลวง โครงการ 13 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-1021836
อีเมล : saraban_pte@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/sphakestrkrcanghwadpthumthani/
ประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ : เลขที่ 8/136 ถนนสุขจิต อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-601349
อีเมล : saraban_pkn@nfc.mail.go.th
ปราจีนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 194/7 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-625441
อีเมล : saraban_pri@nfc.mail.go.th
ปัตตานีที่อยู่ : เลขที่ 215/8-9 หมู่ 6 ถนนหน้าสงเคราะห์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-460330
อีเมล : saraban_ptn@nfc.mail.go.th
พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-335199
อีเมล : saraban_aya@nfc.mail.go.th
พะเยาที่อยู่ : เลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-480550
อีเมล : saraban_pyo@nfc.mail.go.th
พังงาที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เลขที่ 582 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-414517
อีเมล : saraban_pna@nfc.mail.go.th
พัทลุงที่อยู่ : 95-97 ชุมชนบ้านท่ามิหรำ (เชิงสะพานแยกเอเชียพัทลุง) ถนนเอเชีย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-673850
อีเมล : saraban_plg@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://nfcplg.com/
พิจิตรที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-611799
อีเมล : saraban_pck@nfc.mail.go.th
พิษณุโลกที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258484
อีเมล : saraban_plk@nfc.mail.go.th
เพชรบุรีที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 081-9953689
อีเมล : saraban_pbi@nfc.mail.go.th
เพชรบูรณ์ที่อยู่ : เลขที่ 168/3 หมู่ที่ 12 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-720603 , 056-720604
อีเมล : saraban_pnb@nfc.mail.go.th
แพร่ที่อยู่ : อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ ชั้น 4 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-522886
อีเมล : saraban_pre@nfc.mail.go.th
ภูเก็ตที่อยู่ : เลขที่ 158/41 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-219159
อีเมล : saraban_pkt@nfc.mail.go.th
มหาสารคามที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ถนนมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-777629
อีเมล : saraban_mkm@nfc.mail.go.th
มุกดาหารที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611505
อีเมล : saraban_mdh@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/nfc-mukdahan/home
แม่ฮ่องสอนที่อยู่ : เลขที่ 3/28-3/29 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-686218
อีเมล : saraban_msn@nfc.mail.go.th
ยโสธรที่อยู่ : เลขที่ 56 (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร) ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-714332
อีเมล : saraban_yst@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://yasothon-nfc.com/m2/index.php
ยะลาที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตึกชาลี) ห้อง 710 - 712 ชั้น 7 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-720207
อีเมล : saraban_yla@nfc.mail.go.th
ร้อยเอ็ดที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-519866
อีเมล : saraban_ret@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfc-roiet.com/
ระนองที่อยู่ : เลขที่ 57/9 หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-810362
อีเมล : saraban_rng@nfc.mail.go.th
ระยองที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-615028 , 038-615029
อีเมล : saraban_ryg@nfc.mail.go.th
ราชบุรีที่อยู่ : เลขที่ 292/27 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-320757
อีเมล : saraban_rbr@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcrbr.or.th/
ลพบุรีที่อยู่ : เลขที่ 168/30-31 หมู่ที่ 6 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
โทรศัพท์ : 036-776162
อีเมล : saraban_lri@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://nfc-lopburi.blogspot.com/
ลำปางที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-265218
อีเมล : saraban_lpg@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfc-lampang.com/
ลำพูนที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 053-520474
อีเมล : saraban_lpn@nfc.mail.go.th
เลยที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042-864112
อีเมล : saraban_lei@nfc.mail.go.th
ศรีสะเกษที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ) ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-960150
อีเมล : saraban_ssk@nfc.mail.go.th
สกลนครที่อยู่ : อาคารพิพิธภัณฑ์ภูพาน (อาคารสีฟ้า) ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-090127
อีเมล : saraban_snk@nfc.mail.go.th
สงขลาที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 088-7924078
อีเมล : saraban_ska@nfc.mail.go.th
สตูลที่อยู่ : ลขที่ 838/1 หมู่ที่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074-722450
อีเมล : saraban_stn@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcsatun.org/
สมุทรปราการที่อยู่ : เลขที่ 180 ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-7084840
อีเมล : saraban_spk@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/nfcsamutprakarn/
สมุทรสงครามที่อยู่ : 173/194 ซอยองค์การโทรศัพท์ ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-711293
อีเมล : saraban_skm@nfc.mail.go.th
สมุทรสาครที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ : 034-481477
อีเมล : saraban_skn@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/nfc.samutsakhon/
สระแก้วที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ขั้น 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 089-2512121, 037-425408
อีเมล : saraban_skw@nfc.mail.go.th
สระบุรีที่อยู่ : เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036-713311
อีเมล : saraban_sri@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcsaraburi.com/
สิงห์บุรีที่อยู่ : เลขที่ 74/24-25 หมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-699330
อีเมล : saraban_sbr@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://nfcsingburi.org/
สุโขทัยที่อยู่ : เลขที่ 247/2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055-610569
อีเมล : saraban_sti@nfc.mail.go.th
สุพรรณบุรีที่อยู่ : อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555090
อีเมล : saraban_spb@nfc.mail.go.th
สุราษฎร์ธานีที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-206985
อีเมล : saraban_sni@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfcsurat.or.th/
สุรินทร์ที่อยู่ : เลขที่ 145 หมู่ที่ 15 ตำบลนอกเมือง ถนนสุรินทร์-ปราสาท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-060244
อีเมล : saraban_srn@nfc.mail.go.th
หนองคายที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-413802
อีเมล : saraban_nki@nfc.mail.go.th
หนองบัวลำภูที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารอนาลโย ชั้น 1 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042-312226
อีเมล : saraban_nbp@nfc.mail.go.th
อ่างทองที่อยู่ : เลขที่ 389/1-2 หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 035-631945
อีเมล : saraban_atg@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://nfcangthong.com/
อำนาจเจริญที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-523017
อีเมล : saraban_acr@nfc.mail.go.th
อุดรธานีที่อยู่ : 11/4 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ถนนด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี)
โทรศัพท์ : 042-266375
อีเมล : saraban_udn@nfc.mail.go.th
อุตรดิตถ์ที่อยู่ : เลขที่ 7/3-4 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407427
อีเมล : saraban_utt@nfc.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nfc-utt.or.th/
อุทัยธานีที่อยู่ : เลขที่ 80 ถนนบริรักษ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-591118
อีเมล : saraban_uti@nfc.mail.go.th
อุบลราชธานีที่อยู่ : 329 ถนนอุบล-ตระการ หมู่ที่ 2 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-312657
อีเมล : saraban_ubn@nfc.mail.go.th