ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาค

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Recruitment-66-00011.pdf