ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

1 2 3 12