ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 84 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/02/purchase-67-008.pdf