ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/01/purchase-66-05.pdf