ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/12/Recruitment-64-0035.pdf