ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/07/purchase-67-0029.pdf