ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2567 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านพืช สัตว์ และด้านอื่นๆ ได้รับผลกระทบในวงกว้าง เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือน ไร่นา และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจึงได้เชิญชวนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2567 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ณ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบข้าวสารให้กับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ 550 ถุง รวมทั้งสิ้น 1,650 ถุง และมอบถุงยังชีพ จำนวน 120 ชุด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำสิ่งของต่างๆ มอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนต่อไป

———————————————————–

ข่าว / ผู้ประกาศข่าว / เทคนิค : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ