ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนะภาครัฐหาทางออกบริหาร​จัดการ “น้ำ”

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภัยแล้งลุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรรากหญ้า รายได้ลดวูบ อยากให้รัฐบาลตั้งสติแล้วแก้ปัญหาใน 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1. จัดทำแผนการจัดการน้ำชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำของตัวเอง ชาวบ้านจะได้ทราบศักยภาพในพื้นที่ว่ามีน้ำมากน้อยแค่ไหนกระจายข้อมูลลงมาให้มากที่สุดจะได้มีข้อมูลแผนของแต่ละชุมชน 2. ต้องให้โอกาสชาวบ้านร่วมคิดในการปรับแผนการผลิตในศักภาพพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ ไม่ควรจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น ข้าว หรือไม้ผล เป็นต้น เพราะจะทำให้มีปัญหาตามมามาก แต่ควรปรับการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้งน้ำ อาทิ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ไผ่ พืชสมุนไพร หรือการทำปศุสัตว์ เลี้ยงแพะ แกะ และไก่พื้นเมือง เป็นต้น โดยสภาเกษตรกร​จังหวัดลำปางทำสำเร็จเป็นโมเดลแล้วในพื้นที่แล้งน้ำมากๆ ภาครัฐสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูงานได้ หากรัฐบาลทำทั้ง 2 แนวทางดังที่กล่าวพร้อมกันในสถานการณ์วิกฤติจะเป็นโอกาสของชาวบ้านที่จะปรับแผนโครงสร้างการผลิตของตัวเองได้

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยจัดเวทีขับเคลื่อน “สุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม”

               เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมในเวทีจัดการความรู้ “การขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรมโดยชุมชนท้องถิ่น” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการบูรณาการหน่วยงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเกษตรกรรม” โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และจังหวัดสุโขทัย ในการจัดเวทีดังกล่าวได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมอาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน นำมาซึ่งผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 9 แห่ง ปี 2564 จะขยายพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 27 แห่ง ด้วยเป้าหมายมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 ปี จำนวน 3,600 คน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมกับกระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานยุวชนสร้างชาติ

               เมื่อวันที่​ 5 ก.พ.25​63 นายภาสันต์​ นุพาสันต์​ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุวชนสร้างชาติ​ โดย​ดร.สุวิทย์​ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม​(อว.) เป็นประธานการประชุม​ โดยสาระหลักในการขับเคลื่อนแผนยุวชนสร้างชาติ​ คือจะรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี​ คืนถิ่น​ 50,000 คน​ ลงพื้นที่​ 5,000 ชุมชน​ ยุวชนอาสา​ 10,000 คน​ 1,000 ชุมชน​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาตามสภาพชุมชน​ เกิดผู้ประกอบการ​ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนโดยใช้งบประมาณปี​ 25​62​ ในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอชุมชนที่ทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเข้าร่วมโครงการ​ เพื่อให้มีข้อมูลและประเด็นในการพัฒนา​ รวมทั้งเพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรเป็นบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน​ ซึ่งข้อมูลชุมชนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำให้การขับเคลื่อนแผนไม่ได้เริ่มจากศูนย์​และสภาเกษตรกรฯจะทำการรวบรวมข้อมูลแผนตำบลของสภาเกษตรกรจังหวัดประสานไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

………………………………..

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน