ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight ซึ่งออกอากาศทางช่อง Nation TV โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แนะแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ต้องมีการปรับตัว แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อมาต่อยอด  พร้อมฝากรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรที่เดือดร้อน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้ตรงจุด

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทภาครัฐและเกษตรกรในการนำเกษตรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” ในประเด็น “ความพร้อมของเกษตรกรและข้อจำกัดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ”

การประชุมเสวนาวิชาการนี้ เป็นกิจกรรมภายในงาน HORT SOCIETY ครั้งที่ 1 : โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการภาครัฐ  เอกชน เกษตรกร และประชาสังคม ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หน่วยงานพันธมิตร และเครือข่าย

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงาน กิจกรรม กิน เปลี่ยน เมือง (ภูเก็ต-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ชัยภูมิ ครั้งที่ 3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ณ ลานลม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า Central Festival Phuket อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม กิน เปลี่ยน เมือง (ภูเก็ต-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ชัยภูมิ) ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ของจังหวัดภูเก็ต พัทลุง นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ จำนวน 14 กลุ่มร้านค้า ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจเข้าชมงานและซื้อสินค้าอย่างมากมาย

—————————————————————————–

ข่าว / ผู้ประกาศข่าว / เทคนิค : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ