ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานฟางอัดก้อนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานฟางอัดก้อน เพื่อไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรงขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร รวม 2 จังหวัดนี้เกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายมากกว่า 9,436 ครัวเรือน สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และชมรมรถบรรทุกฟางก้อน บริจาคฟางอัดก้อน จำนวน 6,000 ก้อน และน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด รวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธรต่อไป การจัดกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชมรมรถบรรทุกฟางก้อน และหน่วยราชการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน ซึ่งคาราวานนี้จะเดินทางไปถึงยังสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรในวันที่ […]

สำนักงานเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพร แสดงมุทิตาจิต และให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 5 ท่าน ประกอบด้วย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสายสุนี ธรรมประดิษฐ ผู้อำนวยการกองกลาง นายปรีชา เรืองคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร นายธีรพล พันธุ์อุโมงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา นางสมพร โพธิ์ธรรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถแล้ว ยังสร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับได้สังคมต่อไป […]

กลุ่มผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเข้าพบประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ”

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นำโดย นายสุทิน อ่อนฟุ้ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้าม ได้ขอเข้าพบ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” ที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ดำเนินการติดตามและประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งล่าช้ามานานเกือบปีแล้ว และภายหลังจากที่ได้เข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.จ.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน […]

สกช. คึกคัก!!! เปิดบ้านต้อนรับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนใหม่ “กำนันมัย” นายนัยฤทธิ์ จำเล ถือฤกษ์ดี 31 สิงหาคม เข้ารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบาย พร้อมด้วยรองประธานคนที่ 1 และ 2 ประกาศชัดเจน ต้องเดินหน้าทำงานทันที เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร รอไม่ได้!!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 และนายวันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ได้เดินทางมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยากาศในการให้การต้อนรับและการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น มีแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความยินดีมากกว่า 200 คน โดยพิธีการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งเป็นการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลท้าวมหาพรหม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำโดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จากนั้นประธานและรองประธาน ได้เดินทางต่อมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง โดยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึกแสดงความยินดี ตามด้วยผู้แทนหน่วยงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทุกท่านด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแสดงความยินดี ได้มีตัวแทนกลุ่มสหกรณ์โคนมที่มีโรงงานแปรรูป […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง กว่า 600 คน โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “มุมมอง การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 4 ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด จำนวน 70 คน โดยในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการสำคัญของงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า” หลังจากนั้นเป็นการบรรยายขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนางสายสุนี ธรรมประดิษฐ ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะ  ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายถึงประเด็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในการใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปราย […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมวันวาน บาย พาโค่ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 55 คน โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสายสุนี ธรรมประดิษฐ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้รับมอบหมายจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาของการจัดทำคำของบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” และ “กระบวนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (การติดตาม ประเมิน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ)” โดย นางสาวอรนุช […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ประมาณ 35 คน ได้รับความรู้ โดยในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสำคัญของงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า” โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาของการจัดทำคำของบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานและการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ประมาณ 40 คน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ โดยในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสำคัญของงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า” โดย นายรัตนะ […]

เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัด”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัด” ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โครงการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครได้อนุรักษ์อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งเพื่อสร้างอาชีพทางเลือก เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และนอกจากการบรรยายของเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้ว ภายในงานยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำน้ำตาลมะพร้าว และการทำกัมมี่จากน้ำหวานช่อมะพร้าว” โดย องค์กรเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม และยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด” โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิไทยบ้านเกาะ ซึ่งเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ภาพและข้อมูล : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ จำนวนรวม 16 ท่าน

โดยที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 (2) ได้กำหนดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ จำนวน 16 คน โดยกระจายตามความสำคัญละครอบคลุม ซึ่งคำนวณจากจำนวนขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ข้อ 13 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดให้เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่ขององค์กรเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจำนวนขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,817 องค์กร (ข้อมูลจากระบบ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรผันผวน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เดินหน้าโครงการโคบาลชายแดน : โคลังกาสุกะ ปัจจัยการผลิต กองทุนปุ๋ยแบบเร่งด่วน ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับเครือบริษัท SDG เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกรผันผวน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แนวทางจะร่วมมือกันดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร ในกรณีต่างๆ โดยความร่วมมือสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.),ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เตรียมเดินหน้า ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา

1 2 3 5