ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

ก้าวใหญ่ “กัญชา” สภาเกษตรฯ ดันต่อถึงมือเกษตรกร

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในโอกาสเข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการปลูกกัญชาในระบบแปลงเปิด ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ว่า ช่วงเวลาปีกว่าๆที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับพืชสมุนไพร “กัญชา” ณ วันนี้สามารถปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นกัญชายกเว้นดอก ซึ่งถือว่าเดินมาไกลพอสมควร (ปล่อยเสียง นายอนุทิน) ขณะที่นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเสริมว่า เรื่องการผลักดันสิ่งใหม่ๆกระแสต้านและคนไม่เข้าใจพืชสมุนไพร “กัญชา” มีเยอะโดยเฉพาะภาคราชการ หลายคนหลายฝ่ายรู้สึกงุ่มง่ามล่าช้า แต่นับจากขวบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปก้าวใหญ่มาก (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เข้าศึกษาข้อมูลบ้านดินภูเขาไฟกับการจัดระบบน้ำอัตโนมัติ

          เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 นายธนาศักดิ์ หลักเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลบ้านดินภูเขาไฟ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ “ระบบน้ำอัตโนมัติ สูตร อ.กมล พรหมมาก” โดยนายธวัชชัย สุรัตน์ เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ศึกษาเรียนรู้ ต่อยอด ลงมือปฏิบัติปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร มองหาความยั่งยืนและพึ่งตนเอง รวมทั้งได้ทดลองสินค้าแปรรูปสมุนไพร เช่น สมุนไพรอินทรีย์ปลูกจากดินภูเขาไฟ (หยดหิมะ) สเปย์น้ำแร่บ้านดินภูเขาไฟ และผงพอกหน้าดินภูเขาไฟ พร้อมด้วยการรับสมัครกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นสมาชิก Thailandpostmart.com เพื่อเข้าร่วมการจำหน่ายและขนส่งสินค้า นำไปกระจายต่อยังจุดที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เป็นช่องทางใหม่เพื่อช่วยระบายสินค้าเกษตร ณ บ้านดินภูเขาไฟ บ.ใต้พัฒนา ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ ได้ที่บริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4460 2097 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ บ้านดินภูเขาไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9099 6214

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน