ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมหารือประเด็นขอความร่วมมือการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นขอความร่วมมือการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อสอบถามข้อมูล ขั้นตอน วิธีการผลิต การบำรุง ดูแล จากการปลูก เก็บเกี่ยว สมุนไพรพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จากการนำร่องปลูก ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่ทำการเก็บเกี่ยวรอบที่ 2 แล้วส่งมอบยังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ การบริหารธุรกิจในโลกของการแข่งขันไร้พรมแดน การปรับตัวของธุรกิจเพื่อให้องค์กรอยู่รอด

          เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2564 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในโลกของการแข่งขันไร้พรมแดน การปรับตัวของธุรกิจเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและการร่วมมือของสภาเกษตรกรกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ณ ศาลากลางน้ำพรประเสริฐฟาร์ม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 3 นครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเปิดมุมมองในการบริหารงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในเชิงธุรกิจมากขึ้น ร่วมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจาก 4 จังหวัด ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ 15- 16 ก.พ.นี้

          เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทีมบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดขี้นระหว่างวันที่ 15- 16 ก.พ.นี้ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยในวันที่ 15 ก.พ.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีเสวนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด” , ” การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการนำกัญชามาปรุงอาหาร” รวมทั้งการสาธิตผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนผสม , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ , การจำหน่าย อาหารเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดบูธร่วมภายในงานดังกล่าว รวมทั้งการสาธิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนผสมด้วย

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน