ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการท่องเที่ยวหารือสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางถึงแนวทางการทำแปลงปลูกกัญชาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

           เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธาน​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และในฐานะที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ให้การต้อนรับ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะเข้าพบ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรกัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมชี้แจง วางแผนและให้คำแนะนำรูปแบบการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ (Route Tourism) โดยทั้งคณะได้ลงพื้นที่แปลงปลูกสมุนไพรพืชกัญชาแบบนอกโรงเรือน เพื่อศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการระบบการปลูก การดูแล บำรุงรักษา รวมทั้งสายพันธุ์ด้วย

 

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ​ร่วมส่งมอบหอมแดงศรีสะเกษ 5,000 กก. ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

         เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564  นางสาวพิชามญชุ์  แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบหอมแดงศรีสะเกษ ให้แก่ พล.ร.ท.ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้รับมอบหอมแดง จำนวน 5,000 กิโลกรัม จาก พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากราคาหอมแดงตกต่ำในสภาวะ​การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ประชาชน กองทัพเรือ จึงเกิดเป็นแนวทางในการจัดซื้อสินค้าการเกษตรที่ใช้ประกอบอาหารให้กำลังพลของกองทัพเรืออยู่แล้ว เช่น เรือหลวง  รวมถึงหน่วยกำลังรบต่างๆ  โดยกองทัพเรือได้ตกลงรับซื้อหอมแดงศรีสะเกษ ผ่านการประสานจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และพาณิชย์จังหวัด จำนวน 5,000 กิโลกรัม แล้วส่งมอบต่อยังหน่วยกำลังในพื้นที่สัตหีบนำไปประกอบอาหารให้กำลังพลต่อไป

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference

          ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference  กับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 108 คน  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 59 คน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 24 คน และตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 22 คน รวม จำนวน 213 คน ณ ห้อง 608 – 610  ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการสอบข้อเขียนตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.2563 ซึ่งกำหนดการเดิมจะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 25 ธ.ค.2563 แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงนำระบบ IT มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน