ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/04/purchase-67-0014.pdf