เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/03/purchase-66-09.pdf