ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการประชุมนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เข้าร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย และรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 4.64 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 51 ล้านบาท คิดเป็น 92% (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2567)

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ