ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ “กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight” 29 ม.ค. 67