ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560