ร่างรายงานประจำปี 2566

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/02/2023-NFC-Annual-Report-1.pdf