สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/10/purchase-66-016.pdf