สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/10/purchase-66-015.pdf