สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/07/purchase-66-013.pdf