ผลการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 (ปี 2566 ไปพลางก่อน)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/04/FA2567_R-2.pdf