ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร”                เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 รวมทั้งการพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ผู้แทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ร่วมฟังสัมมนา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ กว่า 100 คน สภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ               นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเกษตรกรขายปาล์มได้ในราคา 2.8 – 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้รอกฎหมายกัญชา I15 กพ.นี้เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.สาธารณสุข เพื่อหารือมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่มีการสื่อสารกันมากเรื่องการปลูกกัญชาได้ใน 90 วันนั้น ในบทเฉพาะกาลกฎหมายที่มีการแก้ไขมีอยู่หนึ่งมาตราเขียนว่าภายใน 90 วันหลังจากที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เช่น คนป่วยรักษาตนเอง คนปลูก คนสกัดยา จะให้ทุกคนมาแจ้งจดทะเบียน แต่ตอนนี้ต้องรอกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.พ.2562 จะเข้าพบ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและหารือขั้นตอนในการไปจดทะเบียนดังกล่าวว่าทำอย่างไร และสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลคัดกรองนำคนไปยื่นจดทะเบียน (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562                เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเวทีประชาคมภายใต้โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้                ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร สมัครผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรฯเผยผลการเยือนเวียดนามเพื่อเห็นของจริง การปรับตัวของเกษตรกรในการเข้าร่วมภาคียูพอพและ CPTPP นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามชกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21-23 ม.ค.62 ได้ไปดูในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตร การวิจัยพัฒนา การปรับตัวของเกษตรกร ผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในการที่เวียดนามเข้าเป็นภาคีของยูพอพ 1991 และภาคี CPTPP ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากำลังจะผลักดันประเทศไทย เพื่อจะได้เห็นของจริงดีกว่ามานั่งจินตนาการ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ เมืองทองธานี           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 กรมเจรจาการค้าฯร่วมกับสภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเยือนเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พาเกษตรกรเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรของประเทศเวียดนาม ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย การเรียนรู้จากประสบการณ์ของเวียดนาม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเกษตรกรไทยให้เข้ากับพัฒนาการในระบบการค้าโลกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการหยิบยกเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือยูพอฟ (UPOV) 1991 ขึ้นหารือกันมากขึ้น ไทยจึงต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทยล่วงหน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาพืชที่มีความทนทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้           นายประพัฒน์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรฯชี้ กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงพลังงาน เล่นละครแก้ปัญหาน้ำมันปาล์ม                นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากโครงการมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) ส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ส่งที่ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกงด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดของ กฟผ. เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา และให้กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นราคาผลปาล์มอยู่ที่ 2.5 – 2.6 บาทต่อกิโลกรัม แต่ ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม  2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรยุคใหม่ในปี 2562           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ถึงเกษตรกรทุกคน โดยระบุว่า ขอให้ดำรงชีพด้วยการครองสติสัมปชัญญะ  ศึกษาข้อมูลความรู้ให้รอบด้าน  แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายเกษตรกรให้กว้างขวาง  นำความรู้มาปรับปรุงการผลิตของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่เกษตรกรยุคใหม่ให้ได้   ต้องยอมรับว่าขณะนี้เราแข่งขันกับโลก ไม่ใช่กับตัวเอง สร้างโอกาส ใหม่ๆให้กับชีวิต  วิกฤตการณ์ของเกษตรกรไทยยังคงอยู่ ทั้งปัญหาเรื่องราคาพืชผล และปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความเข้มข้นและหนักหน่วงขึ้นทุกวัน ถือเป็นโอกาสที่ท้าทายในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้ได้ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )   สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ไร้คู่แข่ง           น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ มีพืชประจำถิ่นขึ้นชื่อ คือ “ผักหวานป่า” นิยมจำหน่ายยอดสดเพื่อประกอบเมนูอาหารต่างๆ บางฤดูกาลผลผลิตมีปริมาณมากทำให้ราคาลดลงไม่คุ้มต้นทุนค่าปลูก “ผักหวานป่า” เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ คนโบราณนิยมนำมาทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคได้หลายชนิด เมื่อปี 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้เข้าไปที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติย้ำจุดยืนร่าง พรบ.ปาล์มฉบับเกษตรกรที่แท้จริง                เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยืนยันในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ กองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่แก้ไขให้มีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณแหล่งเดียว , องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ , รวมถึงในหมวด 4 ที่กำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมตามเขตการปลูกของกระทรวงเกษตรฯ และในหมวด 5 ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นการทำให้ร่างเดิมกำหนดเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยให้สามารถควบคุมความสมดุลปาล์มน้ำมัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ควบคุมการนำผ่านแดน และยังทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ แต่กลับไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อขับเคลื่อนตามกระบวนการออกกฎหมายแล้วต่างไปจากเจตนารมณ์ จึงต้องยืนยันจุดยืน และหวังว่าทุกภาคส่วนจะรับฟัง สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0                เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดการประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลปี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาชี้ “ทุเรียนสาลิกา” ขึ้นทะเบียน GI สร้างรายได้เพิ่มจากพืชหลัก           นายกวีวัฒน์ ประสมทรัพย์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า “ทุเรียนสาลิกา” เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมาช้านานของ อ.กะปง จ.พังงา เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ผลกลม รสชาติหอมหวาน เนื้อนิ่ม เมล็ดลีบ เนื้อมาก ไส้แกนผลทุเรียนมีสีเหลืองเข้มหรือสีสนิม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดพังงา และต่างจังหวัด รวมถึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาของทุเรียนเพิ่มสูงขั้นเรื่อยๆ ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 โดยให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 12 ก.ย.2557 ลงนามโดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(จำกัด) นำไปจำหน่าย/จัดส่งทั่วประเทศ ในราคากิโลกรัมละ 330 – 350 บาท เกษตรกรในพื้นที่ […]

1 2 3 12