ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติห่วงเกษตรกรผจญพายุ “โนอึล” แรงกว่าทุกลูก ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมการให้พร้อม

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวด้วยความห่วงใยเกษตรกรถึงพายุ
”โนอึล” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ว่า ถือว่ามีความรุนแรงกว่าพายุทุกลูกที่ผ่านมาในปีนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกมากขึ้น ปริมาณน้ำมากขึ้น ด้านหนึ่งถือเป็นด้านดีเพราะประเทศไทยเผชิญภัยแล้งมานาน น้ำในเขื่อนเหลือน้อยจึงถือเป็นโอกาสเติมน้ำในเขื่อนให้มากขึ้น เกษตรกรที่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่น้ำฝนที่อยู่นอกเขตชลประทานก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าพืชผลที่ปลูกไว้จะมีน้ำฝนมาหล่อเลี้ยงทำให้ผลผลิตเจริญงอกงามและสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นลำดับต่อไป แต่อีกด้านหนึ่งคืออาจจะเกิดภัยธรรมชาติได้ เช่น พื้นที่เสี่ยงภัยอาจจะเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก อาจจะเกิดปัญหาดินถล่ม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ต่างๆ จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกร ประชาชนทุกท่านเฝ้าระมัดระวัง จัดเวรยาม อาสาสมัครคอยดูแลเรื่องน้ำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อการหลบหนีได้ทัน และเฝ้าระวังด้วยความตื่นตัวสูงและเตรียมการให้พร้อมต่อไป (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )

 

สภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด ลงนามความร่วมมือ ม.เชียงใหม่ ขยายผลข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย

          เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 สภาเกษตรกรจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ชัยนาท ปทุมธานี ปราจีนบุรี พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย อยุธยา อ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวใน มช.-ราชบุรี โมเดล ที่มีรายได้อย่างต่ำ 10,000 บาท/ไร่ เน้นการตลาดนำการผลิต ดูแลชาวนาสมาชิกแบบครบวงจร และควบคุมคุณภาพข้าวตลอดการผลิต ด้วยการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี และมีตลาดรองรับแน่นอน จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมเพื่อการบริโภค , ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง , ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์นี้กำลังจะได้รับการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ผลการดำเนินการทดสอบข้าวลำไอออน ทั้ง 3 สายพันธุ์ ในแปลงทดสอบการปรับตัวที่ จ.ราชบุรี และ จ.อุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2562 และ 2563 พบว่าข้าวปรับตัวได้ดี ให้ผลผลิตสูง เป็นที่พึงพอใจของชาวนาผู้เพาะปลูก และมีคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการข้าวในท้องถิ่น เมื่อสภาเกษตรกรกรจังหวัดต่างๆ และตัวแทนชาวนาจังหวัด ได้ศึกษาดูงาน และลักษณะต้นข้าวในแปลงทดสอบมีความพึงพอใจทั้ง 3 สายพันธุ์ จึงประสงค์ที่จะทำการขยายพื้นที่ปลูกไปสู่ 15 จังหวัด

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน