ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม  2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรยุคใหม่ในปี 2562           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ถึงเกษตรกรทุกคน โดยระบุว่า ขอให้ดำรงชีพด้วยการครองสติสัมปชัญญะ  ศึกษาข้อมูลความรู้ให้รอบด้าน  แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายเกษตรกรให้กว้างขวาง  นำความรู้มาปรับปรุงการผลิตของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่เกษตรกรยุคใหม่ให้ได้   ต้องยอมรับว่าขณะนี้เราแข่งขันกับโลก ไม่ใช่กับตัวเอง สร้างโอกาส ใหม่ๆให้กับชีวิต  วิกฤตการณ์ของเกษตรกรไทยยังคงอยู่ ทั้งปัญหาเรื่องราคาพืชผล และปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความเข้มข้นและหนักหน่วงขึ้นทุกวัน ถือเป็นโอกาสที่ท้าทายในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้ได้ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )   สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ไร้คู่แข่ง           น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ มีพืชประจำถิ่นขึ้นชื่อ คือ “ผักหวานป่า” นิยมจำหน่ายยอดสดเพื่อประกอบเมนูอาหารต่างๆ บางฤดูกาลผลผลิตมีปริมาณมากทำให้ราคาลดลงไม่คุ้มต้นทุนค่าปลูก “ผักหวานป่า” เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ คนโบราณนิยมนำมาทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคได้หลายชนิด เมื่อปี 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้เข้าไปที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติย้ำจุดยืนร่าง พรบ.ปาล์มฉบับเกษตรกรที่แท้จริง                เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยืนยันในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ กองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่แก้ไขให้มีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณแหล่งเดียว , องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ , รวมถึงในหมวด 4 ที่กำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมตามเขตการปลูกของกระทรวงเกษตรฯ และในหมวด 5 ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นการทำให้ร่างเดิมกำหนดเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยให้สามารถควบคุมความสมดุลปาล์มน้ำมัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ควบคุมการนำผ่านแดน และยังทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ แต่กลับไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อขับเคลื่อนตามกระบวนการออกกฎหมายแล้วต่างไปจากเจตนารมณ์ จึงต้องยืนยันจุดยืน และหวังว่าทุกภาคส่วนจะรับฟัง สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0                เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดการประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลปี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาชี้ “ทุเรียนสาลิกา” ขึ้นทะเบียน GI สร้างรายได้เพิ่มจากพืชหลัก           นายกวีวัฒน์ ประสมทรัพย์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า “ทุเรียนสาลิกา” เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมาช้านานของ อ.กะปง จ.พังงา เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ผลกลม รสชาติหอมหวาน เนื้อนิ่ม เมล็ดลีบ เนื้อมาก ไส้แกนผลทุเรียนมีสีเหลืองเข้มหรือสีสนิม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดพังงา และต่างจังหวัด รวมถึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาของทุเรียนเพิ่มสูงขั้นเรื่อยๆ ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 โดยให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 12 ก.ย.2557 ลงนามโดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(จำกัด) นำไปจำหน่าย/จัดส่งทั่วประเทศ ในราคากิโลกรัมละ 330 – 350 บาท เกษตรกรในพื้นที่ […]

1 2 3 4 5 33