ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวในขณะเปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ว่า เป็นเวทีแรกของโครงการ เวทีต่อไปเป็นจังหวัดสกลนคร อุทัยธานี และนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาตามมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการปลูก กระบวนการผลิตยา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนองค์ความรู้และวิชาการ ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรฯ จัดเวทีกัญชาที่สกลนคร ถิ่นกัญชาดีที่สุดในโลก                นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณ มีการนำมาใช้จนเป็นตำรับยาพื้นบ้าน ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมาหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การใช้ประโยชนจากกัญชาได้ถูกควบคุม ให้เป็นยาเสพติด การใช้ประโยชน์ทางคุณค่าของสมุนไพรจึงน้อยลง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานภาคเกษตร                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ได้เข้าพบนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร คือ นโยบาย สปก. 4.0 เพื่อใช้ที่ดิน สปก. ตามสภาพความเป็นจริงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งได้มีการหารือในเชิงรายละเอียดที่จะนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น / โครงสร้างการบริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ผลจริงและขอให้ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่กฎหมายระบุไว้ / การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่มีการเปิดทางให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสภาเกษตรกรฯอยากเห็นประสิทธิภาพไม่ให้มีการผูกขาด เพื่อให้เกิดการใช้งานทางการแพทย์ได้ผลจริง / การสร้างเศรษฐกิจจากไม้ยืนต้น และการใช้ B100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวทั้ง 2 พรรคการเมืองจะรับไว้พิจารณา สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษและกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบ       […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งคณะทำงานด้วยกัน 2 หน่วยงาน เพื่อเดินหน้าเรื่องกัญชา โดยสภาเกษตรกรฯจะรวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ป่วย เพื่อนำไปคำนวณปริมาณการใช้กัญชารักษา สู่การวางแผนการผลิต โดย ม.รังสิต จะเป็นผู้วิจัยพัฒนาและเป็นผู้ดูแลกัญชาแก่ผู้ป่วย และจะร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค โดยสภาเกษตรกรฯ มีหน้าที่ในการปลูก รักษาคุณภาพ เพื่อจัดส่งให้ตามข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมภาคละหนึ่งแห่ง แห่งละ 5-10 ไร่ ซึ่งกัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก ด้วยสรรพคุณและคุณภาพสูง จึงมั่นใจว่าศักยภาพทางการตลาดต้องสูงแน่นอนจึงสามารถผลักให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกเรื่องกัญชาได้ในอนาคต เพียงแต่ว่าต้องมีการจัดระเบียบภายในเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดจากกลุ่มผลประโยชน์ เศรษฐกิจฐานรากจะได้แข็งแรงขึ้น เกษตรกรสามารถรักษาตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องงบประมาณซื้อยารักษาโรค เก็บภาษีจากการส่งออกได้ พืชกัญชาจึงเป็นเครื่องมือแก้ความยากจนได้ ส่วนเรื่องกัญชาเสรี สภาเกษตรกรฯไม่สามารถผลักดันให้ไปได้ไกล จะเน้นเรื่องของการรักษาเท่านั้น สิ่งที่พยายามผลักดันคือ ผู้ป่วยต้องมีสิทธิรักษาด้วยกัญชา ปลูกเองหรือใช้ผลผลิตจากเครือข่ายเพื่อรักษาด้วยตัวเองได้ สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา                นายคงฤทธิ์ บัวบุญ […]

1 2 3 4 5 37