ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562 ว่า ขอให้มีสติ มีความคิดที่ดีในการปรับปรุงการผลิต การสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของตนเองครอบครัวและเครือข่าย หากมีแนวทางใดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่เคยเป็นอยู่ให้กับผลิตผลของตัวเอง ซึ่งการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงการผลิตเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้ในระยะยาว (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ ณ จ.พัทลุง                เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย.62 ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาด้านปศุสัตว์จากทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ และเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ , สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ผู้แทนเกษตรกร , ผู้แทนองค์กรเกษตรกร […]

1 2 3 4 37