สภาเกษตรฯ Channel – “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” เปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย EP.15

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย _________________________________________________________________ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึง “โครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย” ที่สภาเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12 มี.ค.- 1 เม.ย.2561 เป็นการนำร่องการพัฒนาแรงงานไทยตามหลักสูตรระยะสั้นทั้งวิชาการและฝึกปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาจากการขาดแรงงานภาคประมงในปัจจุบัน โดยจะสรุปผลโครงการเสนอให้รัฐบาลขยายผลต่อไป ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากเกษตรกรอยู่ในช่วงหยุดพักการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมาเข้าสู่กระบวนฝึกอบรมผ่านโครง การฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทยจะทำให้มีประสบการณ์ ทักษะเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถลงเรือประกอบอาชีพในระยะสั้นๆสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ ในส่วนของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC) นายคมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม กล่าวเพิ่มเติมว่า น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ลูกเรือประมงไทยจะได้รับการพัฒนาก่อนที่จะลงไปใช้ชีวิตจริงๆบนเรือ ซึ่งในการฝึกอบรมจะเป็นการเรียนรู้ เรื่องการใช้เครื่องมือประมง/การเป็นอยู่บนเรือ/ความปลอดภัยบนเรือเป็นหลัก _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – “ประพัฒน์” เข้าพบฑูตจีนวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งสองประเทศ EP.14

“ประพัฒน์”เข้าพบฑูตจีนวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งสองประเทศ _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงการเข้าพบ ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรของประเทศไทยและประเทศจีน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรทั้งสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะยาวโดยได้เสนอให้มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาล้งจีนที่ขาดการควบคุม และกำลังครอบงำการตลาดผลไม้ของประเทศไทยเกือบทุกจังหวัด ได้เสนอไปว่าควรสร้างความร่วมมือและการรับรู้ทั้งสองฝ่าย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยแล้ว ในอนาคตควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของล้งจีนทั้งหมด และต้องวางกรอบกติกาในการทำงานร่วมกัน หากมีปัญหาประเทศจีนต้องร่วมรับผิดชอบด้วย _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

1 33 34 35 36 37 53