ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาชี้ “ทุเรียนสาลิกา” ขึ้นทะเบียน GI สร้างรายได้เพิ่มจากพืชหลัก

          นายกวีวัฒน์ ประสมทรัพย์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า “ทุเรียนสาลิกา” เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมาช้านานของ อ.กะปง จ.พังงา เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ผลกลม รสชาติหอมหวาน เนื้อนิ่ม เมล็ดลีบ เนื้อมาก ไส้แกนผลทุเรียนมีสีเหลืองเข้มหรือสีสนิม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดพังงา และต่างจังหวัด รวมถึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาของทุเรียนเพิ่มสูงขั้นเรื่อยๆ ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 โดยให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 12 ก.ย.2557 ลงนามโดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(จำกัด) นำไปจำหน่าย/จัดส่งทั่วประเทศ ในราคากิโลกรัมละ 330 – 350 บาท เกษตรกรในพื้นที่ อ.กะปง จึงมีรายได้จากการขายทุเรียน นอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชหลัก เช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้

          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องไมดาส บอลรูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ แบ่งการอภิปรายเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคเช้าอภิปราย เรื่อง “ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชาและสรรพคุณทางยา รวมทั้งภูมิปัญญาในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์” ดำเนินการอภิปราย โดย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคบ่ายอภิปราย เรื่อง “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์กัญชาของผู้ป่วยและเกษตรกรไทย” ดำเนินการอภิปรายโดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้สนใจการสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กสภาเกษตรกรแห่งชาติ www.facebook.com/NFCThailandOfficial หรือเว็บไซต์ www.youtube.com ค้นหา NFCOfficialThailand

 

………………………………………………….