ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

“กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์) อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรที่ถูกจับตาและลุ้นให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ คือ “กัญชา” ที่มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาท ตันละ 10,000,000 บาท หากสกัดเป็นน้ำมันกัญชามูลค่าเพิ่มขึ้น 10 – 20 เท่าตัว ในการส่งเสริมนั้นสภาเกษตรกรฯได้มีการพูดคุยกับทางสอท.ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ได้กล่าวว่า สอท.มีกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรกับกลุ่มอุตสาหกรรมยาซึ่งได้เริ่มต้นวิจัยเรื่องการสกัดและพยายามผลักดัน (ปล่อยเสียงนายศักดิ์ชัย)

สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมบูธ “สภาเกษตรกรฯ” ที่นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง ม.4 จ.นนทบุรี มาวางจำหน่าย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน คือ สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค ด้วยหวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับสมัครผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสภาเกษตร กรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nfc.or.th สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย.2561 ในวันราชการ

 

………………………………………………….