Weekly News EP.31 @ ธันวาคม 2565

Weekly News EP.31 @ ธันวาคม 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูล ช่วยกันยามทุกข์ยาก ฟื้นฟูหลังน้ำลด คืนความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ เหลียวหน้า แลหลังสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 256 ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูล ช่วยกันยามทุกข์ยาก ฟื้นฟูหลังน้ำลด คืนความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ          เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายให้กับประชาชน ทั้งทรัพย์สิน พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ทางสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด จึงได้จัดการประชุมและเสวนา หัวข้อ “ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูล ช่วยกันยามทุกข์ยาก ฟื้นฟูหลังน้ำลด คืนความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ” และร่วมกันทอดผ้าป่าเมล็ดพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคนทาม ต.หนองแค อ.ราศีไศล จ.ศรีษะเกษ   เหลียวหน้า แลหลังสภาเกษตรกรจังหวัด          สภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวข้อ “เหลียวหน้า แลหลังสภาเกษตรกรจังหวัด” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้เพื่อ ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินโครงการแพะแกะล้านนา ระยะที่ 2 […]