สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับภาคการเกษตรของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่ ก้าวล้ำดิจิทัล” ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับภาคการเกษตร โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นี้ จึงได้ต่ออายุขยายระยะเวลาความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานออกไป เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ