ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

…………………………………………………………………………..

ภาพ : อุดมศักดิ์ ทองสดุดี