ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงานกิจกรรม กิน เปลี่ยน เมือง (ภูเก็ต-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ชัยภูมิ) ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ณ ลานลม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า Central Festival Phuket อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม กิน เปลี่ยน เมือง (ภูเก็ต-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ชัยภูมิ) ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานลม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า Central Festival Phuket อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร โดยการเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรภายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่น และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับองค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร นำสินค้าทางการเกษตรมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย

ภายในงานมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ของจังหวัดภูเก็ต พัทลุง นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ จำนวน 14 กลุ่มร้านค้า ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจเข้าชมงานและซื้อสินค้าอย่างคึกคัก

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ