การประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ

เพื่อพิจารณา อัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, ร่างประกาศการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, ร่างประกาศแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน/รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธาน/รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง/ค่าป่วยการ, การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1, 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ