พิธีรับมอบบัตรประจำตัว ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 61 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี มีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา และได้รับเกียรติจากพลตรีณัฐเดช จันทรางศุ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพภาค 1 กองทัพบก พันเอกหญิงสุนิภา แจ้งเจนวิทย์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงกลาโหม นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ให้แก่ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมกับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกจตุรวิทย์ คชน่วม รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ