สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ตรวจการประจำภาค พร้อมด้วยพันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ นายวสุ ยิ้มยืนยง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล และนายทรงพล ตรุงคราวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน พระราชวังดุสิต โดยมี พลเรือเอกคณีพล สงเจริญ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะได้ไปดำเนินการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อย่างสมพระเกียรติ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ขอรับการสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ พร้อมทั้งจัดการอบรมในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ให้แก่ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่อไป

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ