สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยกรมปศุสัตว์

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว สรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังต่อไปนี้

– การเปิดตลาดไก่ไปไต้หวัน โดยทางไต้หวันได้ยอมรับมาตรฐานของไทยแล้ว คาดว่าจะมีการตอบรับการส่งออกไก่จากประเทศไทย

– สถานการณ์และการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก ซึ่งทั่วโลกพบประเทศที่เกิดไข้หวัดนกในสัตว์ปีกชนิด HPAI ทั้งหมด 4 ทวีป 34 ประเทศ ไม่พบในไทย และประกาศชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักร ในประเทศที่เกิดไข้หวัดนก HPAI  จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ฮังการี โปแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

– รายงานสถานการณ์การผลิตไก่เนื้อและการตลาดไก่เนื้อ โดยในปีเดือนมกราคม 2566 นี้ มีลูกไก่เนื้อเข้าเลี้ยงทั้งหมด 174.72 ล้านตัวเพิ่มจากปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนเดียวกัน 6.30% มีผลผลิตไก่เนื้อ จำนวน 165.17 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 4.67% ผลผลิตไก่เนื้อเพื่อส่งออก 130.69 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 5.54% ส่วนการตลาดและราคานั้น พบว่าราคาไก่เนื้อมีชีวิตในปี 2565 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.08 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 45.10% ราคาลูกไก่เนื้อในปี 2565 เฉลี่ยตัวละ 17.44 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 80.91% ราคา ณ ปัจจุบัน (วันที่ 13 มี.ค.66) ลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 36 บาท ราคาขายปลีกไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน กิโลกรัมละ 70 บาท นอกจากนี้ยังมีเรื่องต้นทุนการผลิตไก่เนื้อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.43 บาท ลดลงจากเดือนมกราคม ร้อยละ 0.18 เนื่องจากค่าพันธุ์สัตว์ปรับตัวลง

– เรื่องความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการไก่เนื้อ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566-2570 จากการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการไก่เนื้อ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ให้แก้ไขข้อมูล ปี 2565 ให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับ SWOT Analysis และกรมปศุสัตว์กำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการไก่เนื้อ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด้านไก่เนื้อต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : ช่างภาพกรมปศุสัตว์
อำนวยการข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา