การประชุมผ่านทางไกล ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมประชุมผ่านทางไกล ครั้งที่ 4/2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

……………………………………………