คณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดจัดการประชุมเตรียมความพร้อม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 คณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด นำโดยนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ร่วมประชุมเพื่อจัดทัพ เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ