ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/07/purchase-66-012.pdf