ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/purchase-66-012-1.pdf