ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/purchase-66-013-1.pdf