ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/06/purchase-66-013.pdf