รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/04/purchase-66-010.pdf