รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/04/purchase-66-010.pdf