สภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับคณะทำงานจากสาธารณรัฐกานา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สถานกงสุลสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย โดย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นำคณะทำงานจากสาธารณรัฐกานา โดยมี H.E. Mr. Addo Yaw Frimpong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสาธารณรัฐกานา H.E. Mrs. Florence Buerki Akonor เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และคณะ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อีกทั้งแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวกานา เพื่อเป้าหมายในการเพาะปลูกที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐกานาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารของสกช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ