เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เคลื่อนงานเลือกตั้งฯ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะผู้บริหารและทีมงาน ร่วมกันเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานและการประสานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง” ให้กับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยต่อไป

………………………………………..

ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ